Bestyrelsens beretning 2017

19. april 2018

Bestyrelsens beretning 2017

Generalforsamling på Diagonalkroen den 3. april 2018 Give Fjernvarme AMBA 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

2017 var igen et godt år for Give Fjernvarme. Der er kommet 8 nye brugere, så vi har i alt 1.555 brugere og igen en af landets laveste varmepris kr. 7252,50 incl. moms for et standart hus (130 m3). De sidste 10 år er varmeprisen faldet fra kr. 16.627,50 i 2009, 2018 er prisen 7.705,00.

Grundbeløbet, et tilskud værkerne har fået på motorer for at producere el, bortfalder 31. dec. 2018. En evt. kompensation er endnu ikke forhandlet færdig i den ny energiaftale.

I år har vi købt nye målere, som løbende vil blive installeret over en 3 årig periode. Det er en af grundene til at varmeprisen stiger.

Løbende har vi haft stort vandspild, hvor vi også har fundet fejlene. Det er bl.a. en af grundene til målerudskiftningerne.

Med et optimistisk syn på fremtiden for Give Fjernvarme vil jeg gerne takke bestyrelsen og medarbejdere for godt samarbejde.