Bestyrelsens beretning for 2016

5. april 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

GENERALFORSAMLING Diagonalkroen den 4. april 2017 Give Fjernvarme AMBA 1. jan. 2016 - 31. dec 2016 Bestyrelsens beretning

Give Fjernvarme leverede Danmark´s billigste fjernvarme i 2016 og trods den lave pris har Give Fjernvarme tilbagebetalt 2.067.974 kr. med første rate af 2017.

Kunder pr. 31.12.2016 var 1547 med 9 nye brugere bl.a. kirken.

94% af varmeproduktionen var på flis (13.612 ton)

Besparelse ved 4 rater (før 10 rater) ca. 45.000 kr.

Første år med motivationstarif: Fradrag for god afkøling 148.830 kr. Tillæg for dårlig afkøling 152.612 kr.

Ledningsrenovering 2016:

Sti mellem Hospitalsgade og Mosevænget, betonkanal (rørbrud)2016

Møllebakken betonkanal, Hyldevang 130 - 140 lige nr.

Super Brugsen Give leverer nu overskudsvarme til Give Fjernvarme.

Jan Smedegaard er desværre sygemeldt, men vi håber snart art se Jan igen. I perioden har driftsleder Olav og Henrik delt vagterne, det siger vi tak for.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og medarbejdere for godt samarbejde.

Formand Søren Tølbøl