Generalforsamling 2020

13. februar 2020

Generalforsamling 2020

Den 7. april kl. 19.00 på Diagonalkroen

 Tirsdag den 7. april afholder Give Fjernvarme A m b A ordinær generalforsamling.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder, fremlæggelse af investeringsplan for kommende år, fremlægges til godkendelse. 
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamling. 
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor.
  10. Evt.