Hjælp ! Vi har i øjeblikket et uforholdsvis stort vandtab

24. januar 2019

Hjælp ! Vi har i øjeblikket et uforholdsvis stort vandtab

Give Fjernvarme har i øjeblikket et stort vandspild. Det kan skyldes lækage i ledningsnettet eller en utæthed i en fjernvarmeinstallation. Vi opfordrer alle til at kontrollere om det suser eller larmer i anlægget. Det er også vigtigt for os, hvis der i gadebilledet opleves unormale varme pletter, damp fra kloak og lignende.
Kontakt da Give Fjernvarme på tlf. 75731022