Flisværket

Data Flisværk:

Kedelydelse:                        5,6 MWh

Røggasvasker:                     1,6 MWh

Samlet anlægsydelse:     ca. 6,5 MWh 

Flislager:                             2500 m3

Tippegrav:                            220 m3

Krankapacitet:                        50 m3/h lempet og 10 M3/h indfyret, total 60 m3/h 

Flis:

Brændværdi:                           ca. 10 GJ/ton     (2800 KW/ton)

Fugtindhold:                           25 - 55 %

Timeforbrug ved 100% last:      2,6 ton     (9 m3)

Årsforbrug:                              2350 ton      (43225 m3)

 
 

Historie

JUNI 2003: Give Energianlæg ApS sendte projektforslag om flis til Give Kommune.                            

JANUAR 2004: DONG er høringspart i sagen, og de gør indsigelse mod flisværket.

APRIL 2005: Give Kommune godkender flisprojektet.                                                                        

MAJ 2005: DONG anker denne godkendelse til Energiklagenævnet.                                              

OKTOBER 2005: Energiklagenævnet giver nu DONG medhold, og flisværket må ikke bygges, og Energiklagenævnet beslutter samtidigt, at sagen igen skal vurderes af Energistyrelsen.
                                                           
JULI 2006: Energiklagenævnet forlanger, at projektforslaget for flisværket genfremsendes.

JULI 2007: På grund af en offentlig debat om DONG´s rolle i forbindelse med anvendelse af CO2 neutral brændsler i stedet for naturgas trækker DONG sin anke tilbage.

Give Kommunes godkendelse fra april 2005 står nu ved magt, placering af anlægget på Energivej nr. 8 blev imidlertid afvist i forbindelse med behandlingen af miljøgodkendelsen.

17. DECMBER 2010: Give Energianlæg modtog byggetilladelsen.                                                     

16. FEBRUAR 2011: Give Energianlæg kunne endelig tage første spadestik til flisværket.

OKTOBER 2011: Det nye anlæg på Østerhovedvej 4 blev sat i drift.