Klik på billedet og se en lille film lavet af Darlys Droneservice, som viser vores nye varmeakkumuleringstank, der når den står færdig, har en effektiv vandvolumen på 17.301 m3. 10.02.2023

Flisværket

Data Flisværk:

Kedelydelse: 5,6 MWh

Røggasvasker: 1,6 MWh

Samlet anlægsydelse.: Ca. 6,5 MWh 

Flislager: 2.500 m3

Tippegrav: 220 m3

Krankapacitet: 50 m3/h lempet og 10 m3/h indfyret, total 60 m3/h 

Flis:

Brændværdi: Ca. 10 GJ/ton (2.800 KW/ton)

Fugtindhold: 25 - 55 %

Timeforbrug ved 100% last: 2,6 ton (9 m3)

Årsforbrug: 2.350 ton (43.225 m3)

Klik på billedet og se endnu en lille film lavet af Darlys Droneservice, som viser hvor hurtigt arbejdet skrider frem. 02.03.2023

 
 

Historie

JUNI 2003: 
Give Energianlæg ApS sendte projektforslag om flis til Give Kommune.                            

JANUAR 2004:
DONG er høringspart i sagen, og de gør indsigelse mod flisværket.

APRIL 2005: 
Give Kommune godkender flisprojektet.                                                                        

MAJ 2005:
DONG anker denne godkendelse til Energiklagenævnet.                                              

OKTOBER 2005:
Energiklagenævnet giver nu DONG medhold, og flisværket må ikke bygges, og Energiklagenævnet beslutter samtidigt, at sagen igen skal vurderes af Energistyrelsen.
                                                           
JULI 2006: 
Energiklagenævnet forlanger, at projektforslaget for flisværket genfremsendes.

JULI 2007: 
På grund af en offentlig debat om DONG´s rolle i forbindelse med anvendelse af CO2 neutral brændsler i stedet for naturgas trækker DONG sin anke tilbage.
Give Kommunes godkendelse fra april 2005 står nu ved magt, placering af anlægget på Energivej nr. 8 blev imidlertid afvist i forbindelse med behandlingen af miljøgodkendelsen.

17. DECMBER 2010:
Give Energianlæg modtog byggetilladelsen.                                                     

16. FEBRUAR 2011:
Give Energianlæg kunne endelig tage første spadestik til flisværket.

OKTOBER 2011:
Det nye anlæg på Østerhovedvej 4 blev sat i drift.