Returtemperatur

 

Jo lavere fjernvarmevandets returtemperatur er, inden det sendes retur til varmeværket, jo mindre fjernvarmevand skal der varmes op og sendes i cirkulation. 

Hvis fjernvarmevandets returtemperatur ikke er tilstrækkelig lav, vil gennemstrømningen være alt for hurtig. Det medfører, at fjernvarmeværket, skal sendes en større mængde fjernvarmevand i cirkulation. Dette vil betyde, at energiniveauet vil stige, og dermed vil det belaste miljøet og økonomien. 

I vinterperioden (november til marts) bør det være muligt, at opnå en returtemperatur på mindre end 35° C. Hvorimod sommerperioden vil returtemperaturen være svingende, dette forhold af, hvor stort fjernvarmebehovet er til varmtbrugsvand. 

I illustrationen nedenunder kan man se, hvor store mængder fjernvarmevand et almindeligt parcelhus med et årligt varmeforbrug på 18 MWh skal bruge ved forskellige returtemperaturer. Mængden af ​​​​​​​fjernvarmevand er vist med tankbiler. I virkeligheden bliver det varme vand leveret gennem rør i jorden.