Gode tips om fjernvarme

 

1.  Har du flere radiatorer i et rum, så åben dem alle på svag varme, også selv en enkelt ville kunne klare behovet. Dette er en mere økonomisk måde at varme op på.

 

2. Luft gerne ud dagligt. Dette behøves ikke at være flere timer om dagen. Faktisk er det bedst med gennemtræk i minimum 5 - 7 minutter 3 gange om dagen. Husk at lukke for termostaten imens. Åbenstående eller utætte vinduer i opvarmede rum givet et unødvendigt højt varmeforbrug.

 

3. Indstil temperaturen på det varme brugsvand til mellem 50 og 55 ° C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Dette vil medføre at varmeudgiften vil stige. 

 

4. Brug gulvvarme med omtanke. Find en ikke for høj temperatur, du trives med, og regulér hellere på rummets radiatorer, hvis du ønsker lidt ekstra varme. Gulvvarmen reagere langsomt på ændringer - der kan gå et halvt døgn, før du vil kunne mærke en forskel.

 

5. Tjek om alle radiatorne er varme i toppen og kolde i bunden. Så er systemet indstillet korrekt. Hvis de er varme i bunden, kan det være tid til et servicetjek.