Pressemeddelelse

Nem og billig fjernvarme er på vej til 200 boliger i Give

Beboerne i Agerbølparken, Skovparken og Søndervang får snart tilbudt at skifte fra gas til fjernvarme. Hvis beboerne siger ja tak, kan de se frem til en nem og grøn opvarmning med en langt mindre varmeregning. Frem til 1. maj 2022 kan de også spare investeringsbidraget på 15.000 kroner.

Den grønne omstilling banker snart på døren hos omkring 200 boliger i Give. Og den har penge med.

- Hos Give Fjernvarme har vi regnet på, hvad det vil koste at udvide fjernvarmenettet til Agerbølparken, Skovparken og Søndervang, og økonomien er positiv. Både forbrugerne og samfundet har penge at spare, så der er ikke meget at betænke sig på, fortæller direktør hos Give Fjernvarme Peter Mikael Kjer.

En god investering for forbrugerne

De 3 kvarterer får tilbudt at blive koblet til fjernvarmen uden at betale det normale investeringsbidrag på 15.000 kroner - blot de siger ja tak inden den 1. maj 2022. Det er muligt, fordi varmeselskabet kan tilrettelægge en effektiv arbejdsgang, når så mange bliver koblet til samtidig. Det eneste, de nye forbrugere skal betale, er selve stikledningen fra skel til hus - en udgift på små 1.000 kroner pr. meter. Inde i huset skal de skifte gasfyret til et fjernvarmeanlæg, og det koster i runde tal 20.000 kroner.

- Men økonomien i fjernvarmen er så god, at de tjener investeringen hjem på bare 5 år, pointerer direktøren. Og han lover, at både haver og fliser bliver reetableret efter gravearbejdet.

Et standardhus kan spare 6.000 kroner om året

Fjernvarmen i Give er den billigste i Vejle Kommune, og det betyder, at et standardhus på 130 m2 kan spare omkring 6.000 kroner om året ved at skifte fra gas til fjernvarme. Give Fjernvarme har en beregner på hjemmesiden, hvor nye forbrugere kan selv kan lave en vejledende beregning af besparelsen.

Samtidig stiger huset en energiklasse, og det behøver man nok ikke være ejendomsmægler for at forstå værdien af.

- Vores fornemste mål er at sikre stabil fjernvarme så billigt som muligt. Derfor er vi også i fuld gang med en omstillingsplan, der skal sikre en grøn og rigelig forsyning i mange år frem. Blandt andet gennem overskudsvarme fra industrien, forklarer direktøren.

Han pointerer samtidig, at fjernvarmen ved lov er pålagt, at den ikke må tjene penge på sine forbrugere. Den skal blot hvile i sig selv.

Grøn omstilling på den nemme måde

I dag er fjernvarmen i Give baseret på ca. 60 % flis og knap 40 % el. Kun på de allerkoldeste dage bliver der tændt op i gaskedlen. Det betyder, at når en gaskunde skifter til fjernvarme, falder husets CO2-udledning med typisk 3-4 tons om året.

Inden for ganske få år vil fjernvarmen udfase biomassen og udelukkende være baseret på overskudsvarme fra den lokale industri suppleret med elbaseret varme.

Informationsmøder for de berørte områder

Der er fart på udvidelsen hos Give Fjernvarme. Projektet er allerede i udbud, og gravearbejdet bliver sat i gang, så snart udbuddet og vejret tillader det. Ambitionen er, at alle nye forbrugere har fjernvarme i løbet af 2022 - og at de første med lidt held har fjernvarme inden jul i år. Derfor bliver de berørte beboere også inviteret til informationsmøder snarest - de første allerede i oktober.

- Næsten 2 ud af 3 husstande i Danmark har fjernvarme, og for de fleste handler det nok om, at fjernvarme er både nem og billig. Samtidig er fjernvarmen en vigtig medspiller i den grønne omstilling, så der er alle gode grunde til at sige ja tak, når tilbuddet kommer. Det glæder vi os til at fortælle mere om, slutter Peter Mikael Kjer.