Generalforsamling 2024

25. marts 2024

Generalforsamling 2024

Give Fjernvarme AmbA afholder generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 på Diagonalkroen

      Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder, fremlæggelse af investeringsplan for kommende år, fremlægges til godkendelse
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamling
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor
  10. Evt.

     Bestyrelsen