Kender du din returtemperatur?

18. juni 2024

Give Fjernvarme vil reducerer varmetabet med hjælp fra forbrugerne

Give Fjernvarme vil gøre en ekstra indsats for at sikre en billigere varmeløsning og spare på energien ved aktivt at involvere forbrugerne

For at kunne udnytte energien i fjernvarmenettet optimalt skal forbrugernes varmeinstallationer være i orden. Fejlinstallerede eller defekte varmeinstallationer kan resultere i, at temperaturen på det vand, der sendes retur til forsyningen, er for høj. Høje returløbstemperaturer er tegn på, at fjernvarmevandet ikke er blevet er afkølet nok og betyder, at der ikke har været afgivet varme nok til huset. Den dårlige afkøling medfører et øget varmetab, og det betaler man som forbruger ekstra for.

”Hos Give Fjernvarme vil vi altid gerne levere den billigste varme til vores forbrugere og samtidig sikre, at energien udnyttes optimalt”.

Data bruges til at optimere

Der ligger et stort potentiale i at bruge målerdata til andet end afregning – data kan nemlig også bruges til at analysere, hvor der kan optimeres og spares på energiforbruget. Derfor vil Give Fjernvarme fremadrettet benytte data fra fjernaflæste varmemålere til at finde frem til de installationer, der kan være fejlinstalleret, mangler en justering eller eventuelt er i stykker. Hvis målerdata indikerer utilstrækkelig afkøling, vil ejeren af måleren blive kontaktet med opfordring til at søge rådgivning om, hvordan de kan optimere deres installation.

Give Fjernvarme håber, at mange fjernvarmeforbrugere vil benytte sig af denne mulighed.

Den nye service er et samarbejde med Kamstrup, der producerer og leverer systemløsninger til intelligent energi- og vandmåling. Kamstrup er eksperter i at optimere fjernvarmenettet gennem forbrugsdata og generelt udnytte data til at supportere fjernvarmeforsyninger med den grønne omstilling. Kamstrup vil via analyse af data hjælpe fjernvarmeforsyningen med at finde frem til fejlbehæftede installationer. Det er en opgave, der ofte kan være ressourcetung for forsyningen.

Forbrugerne bliver kontaktet

Forbrugere, der har en varmeinstallation med muligheder for forbedringer og besparelser, vil blive kontaktet via e-boks, e-mail eller brev. Projektet startes op i juni måned. Der gives gode råd om, hvad du som forbruger kan gøre ved din installation, og det anbefales at få den efterset for at finde fejl og mangler, der kan nedbringe temperaturen. Da forbrugerne selv har ansvar for, at deres installationen fungerer optimalt, kan de herefter selv vurdere, om de vil henvende sig til et VVS-firma for at få rettet fejlen.

//